Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี  Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี

พระเจ้าที่สร้างโลกมีมั๊ยครับ ถ้ามีมีกี่องค์ ใช่พระพรหมรึเปล่า?

พระเจ้าที่สร้างโลกมีมั๊ยครับ ถ้ามีมีกี่องค์ ใช่พระพรหมรึเปล่า?

คำถามข้อนี้ ก็ไม่อยากไปอ้างอิงถึงศาสนาคริสต์ ในเรื่องของพระเจ้าผู้สร้างโลก แต่ผมจะขอตอบในเชิงของศาสนาพุทธแทนละกัน ในการสร้างโลกนั้นก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่มีใครสร้างทั้งสิ้น นอกจากธรรมชาติเพราะนี่คือกฏครับ ดังนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าพระเจ้าเสียใหม่ พระเจ้าก็คือผู้สูงสุด ดังนั้นในศาสนาพุทธนั้น ผู้สูงสุดคือพระพุทธเจ้า อันหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าของศาสนาพุทธ แต่กระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างโลกซักหน่อย จริงไหมครับ ดังนั้นเลยขอตอบสรุปไปเลยว่า พระเจ้ามีจริงครับ ในศาสนาพุทธก็คือพระพุทธเจ้านั่นเอง แต่หน้าที่สร้างโลกนั้น เป็นหน้าที่ของธรรมชาติครับ เพราะโลกที่เราอยู่นี้ มันไม่ได้เกิดมาแค่ครั้งเดียวนี่ครับ มันเกิดมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว และก็ได้ถูกทำลายไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเช่นกัน ดังนั้นทุกครั้งที่โลกเกิดขึ้นก็ยังไม่มีปรากฏว่าพระเจ้ามาสร้างเสียที จะเห็นก็มีแต่พระเจ้าเกิดขึ้นหลังจากโลกถูกสร้างแล้วทั้งสิ้น อันหมายถึง โลกเป็นผู้สร้างพระเจ้าครับ ไม่ใช่พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก ดังนั้นเรื่องที่ว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกนั้นก็คือความเชื่อของศาสนาพราหณ์-ฮินดูครับ ส่วนเรื่องพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกก็เป็นเรื่องความเชื่อของแต่ละศาสนาไป ส่วนคำถามที่ว่าถ้ามีพระเจ้าจริง แล้วมีมากี่องค์แล้ว อันนี้ผมก็ต้องขอถามคุณเทียนเซียนกลับว่า แล้วคุณรู้ไหมว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกสุดจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมีมากี่องค์แล้ว ซึ่งคำตอบในเรื่องจำนวนของพระเจ้าก็อยู่ในคำถามที่ผมถามคุณกลับนี่แหล่ะ ฉันใดก็ฉันนั้นครับ 

คำตอบเหล่านี้ล้วนเป็นคำตอบขั้นพื้นฐานในเชิงกว้างที่ไม่ใช่เชิงลึก ดังนั้นเรื่องความบิดเบือน ตกหล่นหรือการปะติดปะต่อในบางจุดของเนื้อหาจนเกิดความสงสัยเพิ่มขึ้นในบางเรื่องอีกย่อมมีบ้างแน่นอน ดังนั้นถ้าคำตอบเหล่านี้ไม่ถูกใจหรือไปตีกับความเชื่อของท่านอื่นๆก็ขออภัยไว้ด้วย เพราะคำตอบเหล่านี้ก็พยายามตอบอย่างเป็นกลางและอิงความเชื่อตามประวัติที่มีมาจากหลายแขนง หลายที่มาให้รวบรัดมากที่สุด ดังนั้นถ้าผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยด้วย เพราะผมก็ไม่ใช้ผู้รู้จนแตกฉานไปซะทุกเรื่อง แต่ถ้าคุณเทียนเซียนยังสงสัยหรือไม่เข้าใจในคำตอบ ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มได้ครับ ผมก็จะตอบเท่าที่ตัวผมเข้าใจละกัน เพราะบางทีการอธิบายออกมาเป็นตัวหนังสือ อาจจะสร้างความสงสัยเพิ่มก็เป็นได้ 

(ข้อมูลจากเว็บบอร์ดเก่า ถามโดยคุณเทียนเซียน ตอบโดยคุณจ้าวนครสิบทิศ)


 

Additional information

free server monitoring site uptime


View My Stats
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |