Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี  Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี

วิญญาณแฝงเป็นอย่างไร?

วิญญาณแฝงเป็นอย่างไร?

วิญญาณแฝง ถ้าจะเอาแบบเข้าใจง่ายๆ ก็คือวิญญาณของผู้ที่ตายแล้ว ซึ่งคอยมาระรานคนหรือคอยรบกวนคน โดยผลจากการที่มีวิญญาณมาแฝงนั้นจะมีแต่ผลเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะในด้านร่างกาย โรคภัย ธุรกิจ ครอบครัว และอื่นๆอีกมากมาย โดยในสายสัญญาส่วนใหญ่ผู้ที่มาให้เปิดพระโอษฐ์เกือบร้อยละ80จะมีวิญญาณแฝงมาด้วยทุกคน แต่จะมีมากหรือน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่คนๆ ไป ซึ่งเมื่อถามวิญญาณที่มาแฝงด้วยนั้น บางครั้งวิญญาณเหล่านั้นยังบอกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเหตุใดจึงมาแฝง บางครั้งวิญญาณแฝงก็จะเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษบ้าง เจ้ากรรมนายเวรบ้าง วิญญาณร่อนเร่ทั่วๆไปบ้าง ซึ่งมีหลากหลายกรณี ส่วนวิธีแก้ สายสัญญาก็มีวิธีแก้มากมาย โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาให้แก้ ก็จะรักษาให้หายได้ถึงร้อยละ 99 แต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดให้หมดสิ้น คิดว่าคงต้องพิมพ์กันจนมือหงิก ทางที่ดีติดต่อมาพูดคุยสอบถามจะง่ายกว่าครับ 

(ข้อมูลจากเว็บบอร์ดเก่า ถามโดยคุณกอบ ตอบโดยคุณจ้าวนครสิบทิศ)


 

Additional information

free server monitoring site uptime


View My Stats
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |