Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี  Welcome to :: www.SaiSanYa.net :: สายสัญญาบารมี

๕.การลงตีหลักสัญญา

๕.การลงตีหลักสัญญา – หลักประหาร - หลักตีตั้ง - หลักตีปรก - หลักตีปราบ

สาเหตุที่ต้องลงตีหลัก
การดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์บนโลกนี้ มนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ถูกปกครองด้วยเทวภูมิทั้งในส่วนที่เป็นศีลธรรม และในส่วนที่ไม่เป็นศีลธรรมมนุษย์บางเผ่าพันธุ์มีสภาวะวิญญาณมาจากภูมิลำเนาวิญญาณชั้นสูง ก็จะถูกปกครองด้วยเทวภูมิชั้นสูงที่เป็นศีลธรรม แต่ก็ต้องเกี่ยวพันกับมารชั้นสูงโดยธรรมชาติ มวลมนุษย์โดยทั่วไปถ้าดำรงชีวิตธรรมดาทั่วไปจะไม่รู้เลยว่ามีมาร จะไม่ล่วงรู้เลยว่าตนตกอยู่กลางฝูงมาร ที่เป็นสังขารและเป็นวิญญาณอุบาทว์ บางท่านไม่อาจหยั่งรู้ตัวตนได้เลยว่า ตนเองอยู่ในเขตพื้นที่ภูมิลำเนาที่มีพญามารปกครองอยู่ เพราะว่าตนดำเนินชีวิตไปตามยถากรรม ดำเนินชีวิตไปตามธรรมเนียมสังคม ดำเนินชีวิตไปแบบมืดมนอนธการอย่างปุถุชนทั่วไป ท่านทั้งหลายจะไม่รู้ตัวหรอก ถ้าท่านเริ่มเอาชีวิตสังขารวิญญาณของตน เข้าสู่การปฏิบัติธรรมเข้าเมื่อไร ท่านก็เตรียมตัวผจญมารได้ โดยธรรมชาติให้เป็นหนทางวิบาก ถ้าหากท่านได้พบของจริงซึ่งเป็นคุณธรรมที่มุ่งกู้เอาวิญญาณของตนให้พ้นพันธะปกครองฝ่ายเทวภูมิอกุศลแล้ว ท่านก็ต้องเตรียมตัวผจญมารได้ บรรดาวิญญาณพญามารมีฤทธิ์แรงกล้าทั้งหลาย จะขัดขวางไม่ยอมให้ท่านหนีจากการปกครองของเขาไปได้เพราะว่าพวกวิญญาณเขารู้เห็นพฤติกรรมความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ทุกตัวตนในพื้นที่ที่เขาปกครองอยู่ จะเอาสังขารวิญญาณหนีจากเขาไป เขาจะรู้ทันที เขาจะไม่ยอมปล่อยไปให้พ้นอำนาจครอบงำของเขา โดยง่ายผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ทั้งหลาย จึงต้องอยู่ในสภาวะต้องผจญมาร บางท่านละวางมือทิ้งการปฏิบัติเป็นจำนวนไม่น้อย จะคงอยู่รอดปลอดภัยและฝืนอิทธิฤทธิ์ของมารได้เฉพาะผู้มีกุศลมูลเดิมมาดี มีธาตุกุศลธรรมในตัวตนมาก มีบุญญาภินิหารติดตามคุ้มครองมาแต่กำเนิด ถึงแม้บางครั้งจะถูกมารแทรกซ้อนบ้างในบางรายก็เป็นด้วย ส่วนบุคคลเฉพาะรายที่มีกรรมกรณีเกี่ยวพันกับเชื้อสายมารที่ติดตัวอยู่ในวิญญาณของตนมาก จึงต้องมีกรรมวิธีตัดขาดจากสายโยงวาโยธาตุของเหล่ามาร ออกจากตัวตนด้วยวิธีดับล้าง ถ่ายยา อาบน้ำทิพย์มนต์ และบรรจุหลักธรรมปราบภายในสังขาร

อนึ่ง บรรดาเหล่าศัตรูหมู่มารที่มีอยู่ในโลกวิญญาณซ้อนโลกเราอยู่นี้ พวกที่เป็นพญามารชั้นหัวหน้าถูกหลักปราบของพระองค์ต้นบรมครูทำการปราบเรื่อยมาเป็นเวลา ๔๐ ปี จมอเวจีสูญเลยไปตามสัญญาอย่างมากมาย คงเหลือแต่มารระดับลูกน้อง ต่างแตกกระเจิงสับสนอลหม่านไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกในคาบเวลาเริ่มปราบมารขั้นต้น โลกมนุษย์เดือดร้อนมาก เกิดวิกฤตการณ์สงครามโลกครั้งที่ ๑ ให้สัมพันธ์กับเบื้องบนเบื้องล่าง และอีกประมาณ ๒๐ ปี ต่อมาก็เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เบื้องบนก็ทอนสังขารมนุษยชาติลงอีกทางภาคพื้นมนุษย์ก็ตีศรทิพย์ปราบพญามารไป เบื้องบนก็บันดาลภัยล้างมนุษย์ที่ไม่เป็นศีลธรรมไปเรื่อยให้เป็นสมการสัมพันธ์ทั้งโลกสังขาร และโลกวิญญาณปราบไปล้างไป องค์กรสถาบันทิพย์เบื้องบนรับสัญญาจัดงานล้างโลก ล้างอธรรม โดยให้เหล่ามารทั้งหลายในโลกเกลี้ยกันเอง ให้วินาศสันตะโรไปทั้ง ๒ ฝ่าย พวกวิญญาณมารหลายประเภท ก็เข้าสิงสู่วิญญาณมนุษย์ผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองชนชาติต่างๆ โลกมนุษย์ก็จะปั่นป่วนไปทั่วๆ จะเกิดวิกฤติการณ์ทำลายล้างมนุษยชาติ ด้วยภัยธรรมชาติ และอาวุธนานาชนิด อาวุธมหาประลัย วิญญาณมารที่มีฤทธิ์ก็จะวิ่งชนเข้าสิงสังขารมนุษย์ไปทั่วๆ ใครโดนเข้าจะไม่รู้ตัว จิตใจจะบันดาลโทสะจริตจนไม่สามารถยับยั้งชั่งใจไว้ได้ พระองค์ต้นบรมครูตรัสบอกไว้ว่า แม้แต่ศิษยานุศิษย์ผู้ปฏิบัติไม่แข็งขัน พวกมารก็ไม่ละเว้น ยุคนี้ใครดีใครอยู่ ดังนั้นศิษย์ทั้งหลายจึงต้องเตรียมการณ์ไว้แก้ไขเหตุฉุกเฉิน โดยไม่ประมาทและมิได้ไว้วางใจในสถานการณ์ของโลกยุคนี้ ศิษย์ทั้งหลายจึงต้องคำนึงถึงความจำเป็นขั้นพื้นฐานของแต่ละบุคคล คือให้พ้นจากศัตรูหมู่มารทั้งภายนอกภายในกองสังขารของแต่ละบุคคล เพื่อขจัดเคราะห์กรรมและแรงต้านทานภายนอกที่มองไม่เห็นตัวมิให้เป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติตนสร้างบุญญาบารมี พระองค์ต้นบรมครูมีความห่วงใยมนุษยชาติ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสายญาติพุทธพงศ์พันธุ์ที่วิญญาณเขาเหล่านั้นเคยสร้างบุญญาบารมี มาตั้งแต่ยุคต้นบวรพุทธศาสนากับพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๑-๒-๓-๔ เป็นต้นมาที่ได้เกิดเป็นชนชั้นปกครองอยู่ในสถาบันชั้นสูงของทุกๆ ประเทศในโลก ประมุขของประเทศต่างๆ เศรษฐี มหาเศรษฐี นักปราชญ์ ขุนศึก นักบวช ผู้มีบุญในศาสนาต่างๆ อยู่ในทวีปที่ปกครองมนุษย์อยู่ ต่างรอการผจญภัยที่มองไม่เห็นอย่างไม่รู้ตัวกันเลย พระองค์ท่านจึงบัญญัติหลักธรรมที่เป็นหลักสูตรปราบมารภายนอกสังขาร มารภายในสังขารเป็นองค์พระธรรม ที่ใช้เขียนลงในหลักตีปราบและองค์พระธรรมที่ใช้ต้านทานศัตรูหมู่มาร ปกมารปกวิถีจิตมนุษย์อกุศล เพื่อไว้ช่วยกันช่วยญาติช่วยชาติบ้านเมือง ช่วยมนุษย์ผู้มีบุญ โดยบัญญัติฝากไว้กับเหล่าศิษยานุศิษย์ไว้แนะนำให้รู้จักใช้จัดงานปราบมาร ช่วยญาติกู้เอาญาติสายกุศลทั่วทุกภูมิภาคของโลก ที่ซึ่งเหล่าศิษย์จะต้องไปสู่ทั่วทุกทวีป

ข้อสรุปการลงตีหลักสัญญา
ข้อสรุปการลงตีหลักสัญญาปราบพญามารวิญญาณอุบาทว์สารพัดชนิดในระหว่างพระองค์ท่านบัญญัติหลักธรรมตลอดระยะเวลาเป็นสังขารอยู่พอสรุปได้ดังนี้
๑. ลงตีหลักสัญญาเพื่อการปฏิวัติภาคโลกวิญญาณ โดยพระประมุขแห่งธรรมเป็นผู้บัญชาการปราบฝ่ายอธรรม ที่เป็นมารเบื้องสูง มารเบื้องล่างให้จมอเวจีเป็นอำนาจหน้าที่ผู้โองการสัญญาวิวัฒน์โลกและล้างอธรรม อันเป็นภารกิจที่สำคัญประการแรกให้พระบารมีจัดงานล้าง โลก ซึ่งในวาระนี้เป็นการประกาศนโยบายวิวัฒน์โลกดวงนี้ ให้ดำเนินกลไกวิวัฒนาการ ตามแผนงานสร้างโลกพระศรีอาริเมตไตรยในภพมนุษย์จุนต่อศาสนาปัจจุบัน

๒. เป็นการลงตีหลักสัญญาเพื่อประกาศกฎอัยการศึกภาคโลกวิญญาณ เพื่อวางสัญญาคุ้มครองความปลอดภัยต่อมนุษย์ผู้มีกุศลมูลเดิม ที่จะได้เข้าสู่หนทางสร้างบุญญาบารมี ยุคต้นโพธิ์ศรีแห่งธรรมมิคราชา โดยคาดโทษเหล่าศัตรูเหล่าหมู่มาร ให้ถึงขั้นประหารวิญญาณอุบาทว์ทุกชนิด ซึ่งเป็นมาตรการอันเฉียบขาดและรุนแรง โดยให้สัญญาต่ออำนาจพระบารมี องค์พระผู้สำเร็จทุกกระทรวงให้กระทรวงฝ่ายปราบรับสัญญาจัดการ พระองค์ต้นบรมครูเป็นผู้นำกล่าว แล้วให้เหล่าศิษยานุศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรมทุกตัวตนทั้งปัจจุบันและอนาคต ยึดถือเป็นคำมั่นสัญญาต่ออำนาจพระบารมีตลอดไป ดังข้อความเป็นตัวอย่างต่อไปนี้ ๒. เป็นการลงตีหลักสัญญาเพื่อประกาศกฎอัยการศึกภาคโลกวิญญาณ เพื่อวางสัญญาคุ้มครองความปลอดภัยต่อมนุษย์ผู้มีกุศลมูลเดิม ที่จะได้เข้าสู่หนทางสร้างบุญญาบารมี ยุคต้นโพธิ์ศรีแห่งธรรมมิคราชา โดยคาดโทษเหล่าศัตรูเหล่าหมู่มาร ให้ถึงขั้นประหารวิญญาณอุบาทว์ทุกชนิด ซึ่งเป็นมาตรการอันเฉียบขาดและรุนแรง โดยให้สัญญาต่ออำนาจพระบารมี องค์พระผู้สำเร็จทุกกระทรวงให้กระทรวงฝ่ายปราบรับสัญญาจัดการ พระองค์ต้นบรมครูเป็นผู้นำกล่าว แล้วให้เหล่าศิษยานุศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรมทุกตัวตนทั้งปัจจุบันและอนาคต ยึดถือเป็นคำมั่นสัญญาต่ออำนาจพระบารมีตลอดไป ดังข้อความเป็นตัวอย่างต่อไปนี้

  • ศิษย์ผู้ใดทำลายพระศาสนา ก็ขอให้นั่งบรรลัย นอนบรรลัย ให้ดับสูญวอดวายจมอเวจีไปตามสัญญา
  • มนุษย์ใดวิญญาณใดที่ไม่เป็นศีลธรรม มุ่งร้ายพยาบาท จะมาทำให้เดือดร้อนต่อข้าพเจ้าผู้ประพฤติศีลธรรมดีแล้ว ขอให้นั่งบรรลัย นอนบรรลัย ให้ดับสูญวอดวายจมอเวจีสูญเลยไปตามสัญญา
  • มนุษย์ใดวิญญาณใดที่ไม่เป็นศีลธรรม มุ่งร้ายทำลายล้างพระศาสนาและกระทำการให้บ้านเมืองเดือดร้อน ขอให้ท่านปราบให้วินาศสันตะโร ให้นั่งบรรลัย นอนบรรลัย ให้ดับสูญวอดวาย จมอเวจีไปตามสัญญา

วิญญาณใด ผู้สำเร็จใดถึงจะมีฤทธาศักดานุภาพสูงส่งสักเพียงไร ถ้าไม่เป็นศีลธรรมและยกตนเทียมต้นบรมครู ขอให้ท่านส่งไปเมืองสลิงให้ไฟบรรลัยหลวงสุมเป็นนิจนิรันดร์ตามสัญญา อย่าได้ไปเกิดในศาสนาตามสัญญา

๓. เป็นการลงตีหลักปราบ ประเภทตีหลักตัดเพื่อสกัดกั้นบุคคลที่จะมาเป็นมาร ใส่ร้ายป้ายสีพระองค์ต้นบรมครู ซึ่งมนุษย์บางคนมีวิญญาณมารเข้าครอบจิตใจพยายามจะมาจับผิดใส่ร้าย อำนาจพระบารมีของพระองค์ท่านมีอยู่ทั่วแผ่นดินแผ่นฟ้าจะมาหยุดยั้งสังขารมิให้มาถึงพระองค์ต้น ได้ด้วยเหตุหลายอย่าง

๔. เป็นการลงตีหลักปราบหรือตีหลักตัด เพื่อให้พระบารมีปิดบังต้นบรมครูไว้ มนุษย์ผู้ไม่มีกุศล เมื่อเห็นพระองค์ท่าน พระบารมีจะทอบวิญญาณจิตไม่ให้ยินดี ไม่ให้สนใจ ไม่ให้อยากได้ โดยพระองค์ท่านมีเจตนาคัดเซ็นเอาเฉพาะผู้มีกุศล และเจตนาปิดต้นมิให้โด่งดังเป็นที่แตกตื่นสกัดกั้นผู้แสวงหาเอาลาภให้ยินดีเฉพาะผู้ใฝ่ทางบุญกุศลสถานเดียว
อนึ่ง การจัดงานลงตีหลักในแต่ละวรรค ผู้ลงตีหลักแต่ละครั้งต้องพิจารณาอย่างลึกแลบ แต่สำหรับญาติหรือครูบาอาจารย์ผู้ต้องการฝึกเขียนหลักต้องศึกษาวิธีการเขียนหลักให้ชำนาญ และรู้สูตรการเขียนเป็นอย่างดี จึงจะได้ผลและไม่เป็นโมฆะ สำหรับการลงตีหลักปราบวิญญาณพวกมารเบื้องสูงเบื้องล่าง พวกปีศาจประเภทต่างๆ ควรศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียด เพราะว่าองค์พระธรรมทั้งหมดนั้นพระองค์ท่านได้บัญญัติไว้ จะนำไปใช้โดยไม่รู้รายละเอียดไม่ได้ การลงตีหลักมักจะถูกนำไปใช้กับ พวกเจ้าที่เจ้าทางที่มีฤทธิ์ฝ่ายมาร โดยตีหลัก ๔ ทิศบ้าง ๘ ทิศบ้าง ตีหลักใต้ถุนเรือนบ้าง ใช้ในการตีปราบช่วยสังขารบุคคลที่ถูกผี วิญญาณอุบาทว์ คุณไสยมนต์ดำ เข้าสิงสู่อยู่ให้ทรมานสังขารหลายๆวัน เป็นต้น อีกทั้งช่วยแก้ไขบุคคลที่ถือของพญามาร พวกที่เรียกเวทมนตร์คาถา เดียรัจฉานวิชาอาถรรพณ์ ถือกรรมไม่ได้เกิดโทษแก่ตนเองก็ได้ ช่วยแก้ไขถอดของอวิชชาทั้งหลายให้เสื่อมสูญไปก็ได้เช่นกัน ซึ่งประชาชนคนไทยในสมัยโบราณและชาวชนบทปัจจุบันชอบเรียนของไสยศาสตร์ เวทย์มนต์คาถา ซึ่งเป็นอิทธิฤทธิ์ฝ่ายอกุศลพวกยักษ์มาร เมื่อสิ้นชีพและวิญญาณต้องตกไปเป็นบริวารพวกวิญญาณอิทธิฤทธิ์ฝ่ายชั่ว ซึ่งเป็นเรื่องรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเป็นความผิดพลาดในหนทางชีวิตนับว่าเป็นอันตรายต่อสังคมบ้านเมืองเป็นอย่างมาก ดังนั้น เมื่อมีมารเต็มบ้านเมืองทั่วไปในภูมิลำเนาต่างๆ ทั่วประเทศไทย จึงต้องมีของแก้ เมื่อมีผูกก็ต้องมีแก้ เมื่อมีมารก็ต้องมีพระเข้าแก้ ดังนั้น เมื่อมีการเอาหลักปราบมารในสายสัญญาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ผู้มีปัญหา อันเกี่ยวกับวิญญาณของตนติดอยู่ในเคราะห์กรรมกับวิญญาณอุบาทว์ จึงเป็นการช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างถูกจุด และเป็นการช่วยสร้างสรรค์พัฒนาวิญญาณมนุษย์ให้สูงขึ้น

ประเภทของหลักมี ๖ ประเภท

  • หลักประเภทที่ ๑ หลักปกมาร ต้านทานมาร (มารที่เป็นทั้งสังขารและเป็นวิญญาณ)
  • หลักประเภทที่ ๒ หลักป้องกันมารรอบเคหะสถานสำหรับตีรอบตัวอาคารบ้านเรือน ๔ ทิศ และ ๘ ทิศ
  • หลักประเภทที่ ๓ ตี ๔ มุมบ้าน
  • หลักประเภทที่ ๔ ตีใต้ถุนเรือน
  • หลักประเภทที่ ๕ ตีนำทางให้วิญญาณหรือสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งเป็นเสนียดจัญไร ในเคหะสถานให้ออกไปให้พ้น
  • หลักประเภทที่ ๖ ตีตั้ง เพื่อให้พระบารมีอำนวยการส่งเหตุส่งผลในสิ่งที่พึงปรารถนาให้ได้ตามกุศลมูลเดิม (หลักตีเสริม)  

 


 

Additional information

free server monitoring site uptime


View My Stats
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |